طاردات الديدان

  1. Bifetacel Plus paste 31g
  2. Doramic T paste
  3. Ivermic paste 12g
  4. Ivermic S paste 25g
  5. Ivermic T paste 30g
  6. Moximic paste 100g
  7. Moximic T 12.2g paste